12 Con Giáp | 12 Zodiac Animals — Vũ Đình Tuấn & Nguyễn Thế Hùng

Vẽ tranh con Giáp luôn là một thử thách không nhỏ với người nghệ sỹ. Tưởng dễ mà thật khó! Vẽ một con vật vừa thật, vừa ảo, vừa gần gũi, vừa huyền thoại... Vẽ không chỉ để cho giống thật. Các con vật phải trở thành những linh vật có tính  biểu tượng của năm. Một biểu tượng cho những khát vọng tốt đẹp mà con người gửi gắm vào.


Vũ Đình TuấnNguyễn Thế Hùng sẽ giới thiệu đến công chúng trong những ngày đầu Năm này bộ tác phẩm 12 con Giáp: linh vật của một vòng 12 năm bắt đầu từ chú Chuột tinh khôn của Năm Tí và kết thúc bằng Năm Hợi của chú Lợn sung túc, no đủ.


Một vòng con Giáp của hai họa sỹ với cả bút pháp tài hoa và chất liệu đặc trưng, biểu cảm mạnh mẽ, phồn thực và rừng rực nhựa sống với dòng tranh khắc gỗ của họa sỹ Vũ Đình Tuấn, và chùm tác phẩm trên chất liệu tổng hợp đầy ngẫu hứng, bung tỏa của họa sỹ Nguyễn Thế Hùng sẽ được giới thiệu tại Hanoi Studio Gallery từ 22/2 - 3/3/2019.
Making art of zodiac animals into might seem like an easy idea. But for artists, transforming mystic yet familiar creatures into artworks has always been challenging. Those animals, as they stand for years, represent hopes and wishes of the people.


In early days of this year, Hanoi Studio Gallery would be glad to introduce a Zodiac Animals collaboration by artists Vu Dinh Tuan and Nguyen The Hung. The collection will start with the diligent mouse and end with the sumptuous, contented pig.


In the collection, 12 Zodiac Animals will appear under Nguyen The Hung and Vu Dinh Tuan signature styles and aesthetic. This time, Vu Dinh Tuan, instead of silk, is coming back with his wood-carving pieces. Nguyen The Hung, with his powerful and attractive mix-media materials, will breathe a mysterious and majestic layer of feeling into the Zodiac animals.

The Mouse | Tý

The Mouse | Tý

Nguyễn Thế Hùng, 2019, Lacquer on canvas, Sơn mài trên toan, 60 x 105 cm

The Buffalo | Sửu

The Buffalo | Sửu

Nguyễn Thế Hùng, 2019, Lacquer on canvas, Sơn mài trên toan, 60 x 105 cm

The Tiger | Dần

The Tiger | Dần

Nguyễn Thế Hùng, 2019, Lacquer on canvas, Sơn mài trên toan, 60 x 105 cm

The Cat | Mão

The Cat | Mão

Nguyễn Thế Hùng, 2019, Lacquer on canvas, Sơn mài trên toan, 60 x 105 cm

The Dragon | Thìn

The Dragon | Thìn

Nguyễn Thế Hùng, 2019, Lacquer on canvas, Sơn mài trên toan, 60 x 105 cm

The Snake | Tỵ

The Snake | Tỵ

Nguyễn Thế Hùng, 2019, Lacquer on canvas, Sơn mài trên toan, 60 x 105 cm

The Horse | Ngọ

The Horse | Ngọ

Nguyễn Thế Hùng, 2019, Lacquer on canvas, Sơn mài trên toan, 60 x 105 cm

The Goat | Mùi

The Goat | Mùi

Nguyễn Thế Hùng, 2019, Lacquer on canvas, Sơn mài trên toan, 60 x 105 cm

The Monkey | Thân

The Monkey | Thân

Nguyễn Thế Hùng, 2019, Lacquer on canvas, Sơn mài trên toan, 60 x 105 cm

The Rooster | Dậu

The Rooster | Dậu

Nguyễn Thế Hùng, 2019, Lacquer on canvas, Sơn mài trên toan, 60 x 105 cm

The Dog | Tuất

The Dog | Tuất

Nguyễn Thế Hùng, 2019, Lacquer on canvas, Sơn mài trên toan, 60 x 105 cm

The Pig | Hợi

The Pig | Hợi

Nguyễn Thế Hùng, 2019, Lacquer on canvas, Sơn mài trên toan, 60 x 105 cm

Mouse Family | Gia Đình Chuột

Mouse Family | Gia Đình Chuột

Vũ Đình Tuấn, 2010, Wood cut print, In khắc gỗ, 40 x 110 cm

Royal Buffalo No. 1 | Trâu Hoàng Gia 01

Royal Buffalo No. 1 | Trâu Hoàng Gia 01

Vũ Đình Tuấn, 2014, Wood cut print, In khắc gỗ, 40 x 110 cm

Royal Buffalo No. 2 | Trâu Hoàng Gia 02

Royal Buffalo No. 2 | Trâu Hoàng Gia 02

Vũ Đình Tuấn, 2014, Wood cut print, In khắc gỗ, 40 x 110 cm

Tiger Family No. 1 | Gia Đình Hổ 01

Tiger Family No. 1 | Gia Đình Hổ 01

Vũ Đình Tuấn, 2010, Wood cut print, In khắc gỗ, 40 x 110 cm

Tiger Family No. 2 | Gia Đình Hổ 02

Tiger Family No. 2 | Gia Đình Hổ 02

Vũ Đình Tuấn, 2010, Wood cut print, In khắc gỗ, 40 x 110 cm

Tiger Family | Gia Đình Hổ

Tiger Family | Gia Đình Hổ

Vũ Đình Tuấn, 2010, Wood cut print, In khắc gỗ, 40 x 110 cm

Cats of Asia No. 1 | Mèo Châu Á 01

Cats of Asia No. 1 | Mèo Châu Á 01

Vũ Đình Tuấn, 2011, Wood cut print, In khắc gỗ, 40 x 110 cm

Cats of Asia No. 2 | Mèo Châu Á 02

Cats of Asia No. 2 | Mèo Châu Á 02

Vũ Đình Tuấn, 2011, Wood cut print, In khắc gỗ, 40 x 110 cm

Water Dragon No. 1 | Rồng Nước 01

Water Dragon No. 1 | Rồng Nước 01

Vũ Đình Tuấn, 2014, Wood cut print, In khắc gỗ, 40 x 110 cm

Water Dragon No. 2 | Rồng Nước 02

Water Dragon No. 2 | Rồng Nước 02

Vũ Đình Tuấn, 2014, Wood cut print, In khắc gỗ, 40 x 110 cm

Snakes | Gia Đình Rắn

Snakes | Gia Đình Rắn

Vũ Đình Tuấn, 2013, Wood cut print, In khắc gỗ, 40 x 110 cm

Three Horses No. 1 | Tam Mã 01

Three Horses No. 1 | Tam Mã 01

Vũ Đình Tuấn, 2014, Wood cut print, In khắc gỗ, 40 x 110 cm

Three Horses No. 2 | Tam Mã 02

Three Horses No. 2 | Tam Mã 02

Vũ Đình Tuấn, 2014, Wood cut print, In khắc gỗ, 40 x 110 cm

Goat Family No. 1 | Gia Đình Dê 01

Goat Family No. 1 | Gia Đình Dê 01

Vũ Đình Tuấn, 2015, Wood cut print, In khắc gỗ, 79 x 109 cm

Goat Family No. 2 | Gia Đình Dê 02

Goat Family No. 2 | Gia Đình Dê 02

Vũ Đình Tuấn, 2015, Wood cut print, In khắc gỗ, 79 x 109 cm

Monkey Family No. 1 | Gia Đình Khỉ 01

Monkey Family No. 1 | Gia Đình Khỉ 01

Vũ Đình Tuấn, 2010, Wood cut print, In khắc gỗ, 40 x 110 cm

Monkey Family No. 2 | Gia Đình Khỉ 02

Monkey Family No. 2 | Gia Đình Khỉ 02

Vũ Đình Tuấn, 2010, Wood cut print, In khắc gỗ, 40 x 110 cm

Royal Rooster | Gà Hoàng Tộc

Royal Rooster | Gà Hoàng Tộc

Vũ Đình Tuấn, 2017, Wood cut print, In khắc gỗ, 40 x 110 cm

Dog Family | Tuất - Ngắm Cành Quất

Dog Family | Tuất - Ngắm Cành Quất

Vũ Đình Tuấn, 2019, Wood cut print, In khắc gỗ, 40 x 110 cm

Pig Family | Gia Đình Lợn

Pig Family | Gia Đình Lợn

Vũ Đình Tuấn, 2019, Wood cut print, In khắc gỗ, 40 x 110 cm

Số 13 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm,

Hà Nội, Việt Nam

Giờ mở cửa

Thứ Hai - Thứ Sáu:     9h00 - 18h30 

Thứ Bảy - Chủ Nhật: 9h30 - 18h30 

+84 24 393 444 33

+84 91 33 44 226

hanoistudiogallery@mail.com

Copyright © 2020 Hanoi Studio Gallery