Tết Art 2021

Chào 2021 ấm áp đón Tết, Hanoi Studio Gallery xin giới thiệu bộ sưu tập Tết Art của nhiều tác giả điêu khắc, hội họa trong nước và quốc tế.

Mời bạn yêu nghệ thuật cùng đến thưởng lãm tại 13 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội nhé.


Hoàng Nghĩa Hiệp

Vũ Đình Tuấn

Mai Xuân Oanh

Liêu Nguyễn Hướng Dương

Lưu Chí Hiếu

Ngô Hùng Cường

Nguyễn Trần Cường

Nguyễn Thế Hùng

Nguyễn Quốc Trung

Vũ Mười

Đặng Hiệp

Đoàn Văn Tới


Petra de Vree

Lê Lạng Lương

Khổng Đỗ Tuyền

Vũ Kim Thư

Phạm Thái Bình

Phạm Tuấn Tú

Hoàng Mai Thiệp

Flower Field | Cánh Đồng Hoa

Flower Field | Cánh Đồng Hoa

Hoàng Nghĩa Hiệp. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 90 x 100 cm

Flower Season | Mùa Hoa

Flower Season | Mùa Hoa

Hoàng Nghĩa Hiệp. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 80 x 90 cm

Morning by the Sea | Sáng Ở Biển

Morning by the Sea | Sáng Ở Biển

Hoàng Nghĩa Hiệp. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 80 x 90 cm

Mother & Child 01 | Mẹ Và Con 01

Mother & Child 01 | Mẹ Và Con 01

Hoàng Nghĩa Hiệp. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 90 x 80 cm

Mother & Child 02 | Mẹ Và Con 02

Mother & Child 02 | Mẹ Và Con 02

Hoàng Nghĩa Hiệp. 2018. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 100 x 120 cm

Seasons Linger 03 | Mùa Ở Lại 03

Seasons Linger 03 | Mùa Ở Lại 03

Vũ Đình Tuấn. 2018. Màu nước trên lụa. Watercolor on silk. 120 x 78 cm

Seasons Linger 06 | Mùa Ở Lại 06

Seasons Linger 06 | Mùa Ở Lại 06

Vũ Đình Tuấn. 2018. Màu nước trên lụa. Watercolor on silk. 120 x 78 cm

Tet Colors 01 | Sắc Màu Tết 01

Tet Colors 01 | Sắc Màu Tết 01

Mai Xuân Oanh. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 130 x 180 cm

Tet Colors 02 | Sắc Màu Tết 02

Tet Colors 02 | Sắc Màu Tết 02

Mai Xuân Oanh. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 100 x 100 cm

White Daisy and the Old Corner | Hoa Cúc Trắng và Góc Xưa

White Daisy and the Old Corner | Hoa Cúc Trắng và Góc Xưa

Mai Xuân Oanh. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 130 x 180 cm

Turquoise Morning | Buổi Sáng Màu Xanh 01

Turquoise Morning | Buổi Sáng Màu Xanh 01

Mai Xuân Oanh. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 75 x 85 cm

Teal Morning | Buổi Sáng Màu Xanh 02

Teal Morning | Buổi Sáng Màu Xanh 02

Mai Xuân Oanh. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 80 x 80 cm

Yellow Daisy | Cúc Vàng

Yellow Daisy | Cúc Vàng

Mai Xuân Oanh. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 80 x 80 cm

Spring Garden | Vườn Xuân

Spring Garden | Vườn Xuân

Liêu Nguyễn Hướng Dương. 2020. Acrylic trên toan. Acrylic on canvas. 110 x 150 cm

Autumn Forest | Rừng Thu

Autumn Forest | Rừng Thu

Liêu Nguyễn Hướng Dương. 2020. Acrylic trên toan. Acrylic on canvas. 120 x 150 cm

Apricot Blossoms 01 | Hoa Mai 01

Apricot Blossoms 01 | Hoa Mai 01

Liêu Nguyễn Hướng Dương. 2020. Acrylic trên toan. Acrylic on canvas. 120 x 120 cm

Apricot Blossoms 02 | Hoa Mai 02

Apricot Blossoms 02 | Hoa Mai 02

Liêu Nguyễn Hướng Dương. 2020. Acrylic trên toan. Acrylic on canvas. 120 x 120 cm

Peach Blossoms 01 | Hoa Đào 01

Peach Blossoms 01 | Hoa Đào 01

Liêu Nguyễn Hướng Dương. 2020. Acrylic trên toan. Acrylic on canvas. 110 x 150 cm

Peach Blossoms 02 | Hoa Đào 02

Peach Blossoms 02 | Hoa Đào 02

Liêu Nguyễn Hướng Dương. 2020. Acrylic trên toan. Acrylic on canvas. 110 x 150 cm

Peach Blossoms 03 | Hoa Đào 03

Peach Blossoms 03 | Hoa Đào 03

Liêu Nguyễn Hướng Dương. 2020. Acrylic trên toan. Acrylic on canvas. 110 x 130 cm

Into the Flower Garden | Trong Vườn Hoa

Into the Flower Garden | Trong Vườn Hoa

Liêu Nguyễn Hướng Dương. 2020. Acrylic trên toan. Acrylic on canvas. 120 x 160 cm

Green Window Frame | Khung Cửa Sổ Màu Xanh

Green Window Frame | Khung Cửa Sổ Màu Xanh

Lưu Chí Hiếu. 2020. Màu nước trên lụa. Watercolor on silk. 80 x 80 cm

Hibiscus 02 | Mộc Phù Dung 02

Hibiscus 02 | Mộc Phù Dung 02

Lưu Chí Hiếu. 2020. Màu nước trên lụa. Watercolor on silk. 60 x 120 cm

Sunny Day | Ngày Nắng

Sunny Day | Ngày Nắng

Lưu Chí Hiếu. 2020. Màu nước trên lụa. Watercolor on silk. 60 x 120 cm

Spring Story 02 | Câu Chuyện Mùa Xuân 02

Spring Story 02 | Câu Chuyện Mùa Xuân 02

Ngô Hùng Cường. 2021. Chất liệu tổng hợp trên toan. Mixed media on canvas. 108 x 108 cm

Spring Comes | Mùa Xuân Đến

Spring Comes | Mùa Xuân Đến

Ngô Hùng Cường. 2013. Sơn dầu và acrylic trên toan. Oil and acrylic on canvas. 100 x 100 cm

Self-Express 01 | Tự Tình 01

Self-Express 01 | Tự Tình 01

Ngô Hùng Cường. 2013. Sơn dầu và acrylic trên toan. Oil and acrylic on canvas. 80 x 80 cm

Birds’ Stories | Chuyện Của Chim

Birds’ Stories | Chuyện Của Chim

Nguyễn Trần Cường. 2020. Sơn mài trên gỗ. Lacquer on wood. 80 x 160cm

Flowers | Hoa

Flowers | Hoa

Hidden in the Nature 01 | Ẩn Mình Trong Thiên Nhiên 01

Hidden in the Nature 01 | Ẩn Mình Trong Thiên Nhiên 01

Nguyễn Trần Cường. 2019. Sơn mài trên gỗ. Lacquer on wood. 80 x 40 cm

Hidden in the Nature 02 | Ẩn Mình Trong Thiên Nhiên 02

Hidden in the Nature 02 | Ẩn Mình Trong Thiên Nhiên 02

Nguyễn Trần Cường. 2019. Sơn mài trên gỗ. Lacquer on wood. 80 x 40 cm

Hidden in the Nature 03 | Ẩn Mình Trong Thiên Nhiên 03

Hidden in the Nature 03 | Ẩn Mình Trong Thiên Nhiên 03

Nguyễn Trần Cường. 2019. Sơn mài trên gỗ. Lacquer on wood. 80 x 40 cm

Ripening Season | Mùa Chín

Ripening Season | Mùa Chín

Nguyễn Trần Cường. 2019. Sơn mài trên gỗ. Lacquer on wood. 80 x 40 cm

Peaceful Corner | Góc Bình Yên

Peaceful Corner | Góc Bình Yên

Nguyễn Trần Cường. 2020. Sơn mài trên gỗ. Lacquer on wood. 100 x 60 cm

Opening the Spring | Khai Xuân

Opening the Spring | Khai Xuân

Nguyễn Thế Hùng. 2020. Sơn mài trên toan. Lacquer on canvas. 128 x 128 cm

Welcome the Spring | Nghinh Xuân

Welcome the Spring | Nghinh Xuân

Nguyễn Thế Hùng. 2020. Sơn mài trên toan. Lacquer on canvas. 128 x 128 cm

Yên Lặng | Serene

Yên Lặng | Serene

Nguyễn Thế Hùng. 2020. Sơn mài trên toan. Lacquer on canvas. 100 x 100 cm

Apricot Blossoms | Hoa Mai

Apricot Blossoms | Hoa Mai

Nguyễn Quốc Trung. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 120 x 80 cm

Peach Blossoms | Hoa Đào

Peach Blossoms | Hoa Đào

Nguyễn Quốc Trung. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 120 x 80 cm

Cotton Flowers 05 | Hoa Gạo 05

Cotton Flowers 05 | Hoa Gạo 05

Nguyễn Quốc Trung. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 120 x 80 cm

Cotton Flowers 06 | Hoa Gạo 06

Cotton Flowers 06 | Hoa Gạo 06

Nguyễn Quốc Trung. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 120 x 80 cm

Violet 02

Violet 02

Nguyễn Quốc Trung. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 120 x 80 cm

Boat of Clouds | Thuyền Mây

Boat of Clouds | Thuyền Mây

Nguyễn Quốc Trung. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 70 x 160 cm

Four Seasons Happiness 01 | Hạnh Phúc Bốn Mùa 01

Four Seasons Happiness 01 | Hạnh Phúc Bốn Mùa 01

Vũ Mười. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 105 x 45 cm

Four Seasons Happiness 02 | Hạnh Phúc Bốn Mùa 02

Four Seasons Happiness 02 | Hạnh Phúc Bốn Mùa 02

Vũ Mười. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 105 x 45 cm

Four Seasons Happiness 03 | Hạnh Phúc Bốn Mùa 03

Four Seasons Happiness 03 | Hạnh Phúc Bốn Mùa 03

Vũ Mười. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 105 x 45 cm

Four Seasons Happiness 04 | Hạnh Phúc Bốn Mùa 04

Four Seasons Happiness 04 | Hạnh Phúc Bốn Mùa 04

Vũ Mười. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 105 x 45 cm

By the Window | Bên Khung Cửa

By the Window | Bên Khung Cửa

Đặng Hiệp. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 100 x 80 cm

Afternoon Hang Upon | Chiều Buông

Afternoon Hang Upon | Chiều Buông

Đặng Hiệp. 2020. Sơn dầu trên toan. Oil on canvas. 70 x 90 cm

Spring | Xuân

Spring | Xuân

Đoàn Văn Tới. 2020. Màu nước trên lụa. Watercolor on silk. 120 x 60 cm

Winter | Đông

Winter | Đông

Đoàn Văn Tới. 2020. Màu nước trên lụa. Watercolor on silk. 120 x 60 cm

Springtime | Mùa Xuân

Springtime | Mùa Xuân

Đoàn Văn Tới. 2020. Màu nước trên lụa. Watercolor on silk. 120 x 60 cm

Summertime | Mùa Hạ

Summertime | Mùa Hạ

Đoàn Văn Tới. 2020. Màu nước trên lụa. Watercolor on silk. 120 x 60 cm

Adore

Adore

Petra de Vree. 2019. Chamotte clay, Oxides & Glazes. Đất sét nung, oxit và men. 58 x 17 x 18 cm

Whitney

Whitney

Petra de Vree. 2018. Chamotte clay, Oxides & Glazes. Đất sét nung, oxit và men. 54 x 16 x 16 cm

Inside Out

Inside Out

Petra de Vree. 2018. Chamotte clay, Oxides & Glazes. Đất sét nung, oxit và men. 32 x 52 x 23 cm

Reaching Out

Reaching Out

Petra de Vree. 2018. Chamotte clay, Oxides & Glazes. Đất sét nung, oxit và men. 27 x 55 x 19 cm

Foggy Realm 01 | Vùng Mờ Sương 01

Foggy Realm 01 | Vùng Mờ Sương 01

Lê Lạng Lương. 2021. Calcined ceramics. Gốm Sa mốt. 30 x 24 x 19 cm

Foggy Realm 02 | Vùng Mờ Sương 02

Foggy Realm 02 | Vùng Mờ Sương 02

Lê Lạng Lương. 2021. Calcined ceramics. Gốm Sa mốt. 33 x 24 x 19 cm

Foggy Realm 03 | Vùng Mờ Sương 03

Foggy Realm 03 | Vùng Mờ Sương 03

Lê Lạng Lương. 2021. Calcined ceramics. Gốm Sa mốt. 32 x 27 x 19 cm

Jar 07 | Bình 07

Jar 07 | Bình 07

Khổng Đỗ Tuyền. 2021. Ceramics, Copper wire & Epoxy. Gốm, dây đồng và epoxy. 29 x 21 x 21 cm

Jar 08 | Bình 08

Jar 08 | Bình 08

Khổng Đỗ Tuyền. 2021. Ceramics, Copper wire & Epoxy. Gốm, dây đồng và epoxy. 31 x 26 x 19 cm

Jar 09 | Bình 09

Jar 09 | Bình 09

Khổng Đỗ Tuyền. 2021. Ceramics, Copper wire & Epoxy. Gốm, dây đồng và epoxy. 51 x 21 x 21 cm

The Shape of Spring | Dáng Hình Mùa Xuân

The Shape of Spring | Dáng Hình Mùa Xuân

Vũ Kim Thư. 2020. Dzo paper and lamp. Giấy dó và đèn. 110 x 31 x 57 cm

Ask If Care, Eat If Hungry | Quan tâm là phải nói, Đói là phải ăn

Ask If Care, Eat If Hungry | Quan tâm là phải nói, Đói là phải ăn

Phạm Thái Bình. 2020. Compozite mạ nano. Nano plated composite. 32 x 33 x 25 cm

Livestream On Top | Lên đỉnh Livestream

Livestream On Top | Lên đỉnh Livestream

Phạm Thái Bình. 2020. Compozite mạ nano. Nano plated composite. 35 x 35 x 30 cm

Wearing Mask When Drinking for Covid Prevention | Khi nhậu nhớ đeo khẩu trang phòng dịch Covid

Wearing Mask When Drinking for Covid Prevention | Khi nhậu nhớ đeo khẩu trang phòng dịch Covid

Phạm Thái Bình. 2020. Compozite mạ nano. Nano plated composite. 43 x 36 x 25 cm

You Love – I Smoke | Điếu đổ

You Love – I Smoke | Điếu đổ

Phạm Thái Bình. 2020. Compozite mạ nano. Nano plated composite. 35 x 30 x 25 cm

Oh Pig, A Walking Lamp! | Ô cột đèn biết đi kìa lợn!

Oh Pig, A Walking Lamp! | Ô cột đèn biết đi kìa lợn!

Phạm Thái Bình. 2020. Compozite mạ nano. Nano plated composite. 50 x 37 x 28 cm

See No - Hear No - Speak No | Không nhìn - Không nghe - Không nói

See No - Hear No - Speak No | Không nhìn - Không nghe - Không nói

Phạm Thái Bình. 2020. Compozite mạ nano. Nano plated composite. 65 x 32 x 32 cm

Artwork 01 | Tác phẩm 01

Artwork 01 | Tác phẩm 01

Phạm Tuấn Tú. 2020. Gỗ. Wood. 86 x 78 cm

Artwork 02 | Tác phẩm 02

Artwork 02 | Tác phẩm 02

Phạm Tuấn Tú. 2020. Gỗ. Wood. 86 x 28 cm

Artwork 03 | Tác phẩm 03

Artwork 03 | Tác phẩm 03

Phạm Tuấn Tú. 2020. Gỗ. Wood. 80 x 23 cm

Artwork 04 | Tác phẩm 04

Artwork 04 | Tác phẩm 04

Phạm Tuấn Tú. 2020. Gỗ. Wood. 84 x 28 cm

Artwork 05 | Tác phẩm 05

Artwork 05 | Tác phẩm 05

Phạm Tuấn Tú. 2020. Ceramics and Wood. Gốm và gỗ. 73 x 32 x 5 cm

Artwork 06 | Tác phẩm 06

Artwork 06 | Tác phẩm 06

Phạm Tuấn Tú. 2020. Ceramics and Wood. Gốm và gỗ. 39 x 35 x 4 cm

Artwork 07 | Tác phẩm 07

Artwork 07 | Tác phẩm 07

Phạm Tuấn Tú. 2020. Ceramics, Wood and Glass. Gốm, gỗ và gương. 125 x 43,5 x 41 cm

Turning Point To Success 01 | Vũ Môn 01

Turning Point To Success 01 | Vũ Môn 01

Hoàng Mai Thiệp. 2020. Ceramics. Gốm. 34 x 31 x 6 cm

Turning Point To Success 02 | Vũ Môn 02

Turning Point To Success 02 | Vũ Môn 02

Hoàng Mai Thiệp. 2020. Ceramics. Gốm. H26 x 27 x 7 cm

Turning Point To Success 04 | Vũ Môn 04

Turning Point To Success 04 | Vũ Môn 04

Hoàng Mai Thiệp. 2020. Ceramics. Gốm. H34 x 35 x 9 cm

Số 13 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm,

Hà Nội, Việt Nam

Giờ mở cửa

Thứ Hai - Thứ Sáu:     9h00 - 18h30 

Thứ Bảy - Chủ Nhật: 9h30 - 18h30 

+84 24 393 444 33

+84 91 33 44 226

hanoistudiogallery@mail.com

Copyright © 2020 Hanoi Studio Gallery