Thế Giới Của Những Bí Ẩn | A World of Misteries — Trần Việt Phú

Trần Việt Phú nói “màu đen trong tranh anh sáng bừng mạch sống”. Mạch sống ấy trỗi dậy từ kết cấu rất nặng của những lớp sơn dầu mà dường như rất sống động với năng lượng của cuộc sống, nhưng không phải lúc nào người ta cũng cảm nhận được ngay năng lượng đó.

 

“Kể từ năm 2000, tôi muốn tạo nên những bức tranh mà nhìn như có một lớp bụi trên bề mặt. Điều đó là một thách thức bởi tôi muốn tránh việc người xem tranh ngay lập tức bị ấn tượng bởi những vật thể trong tranh” – anh nói – “tôi muốn tạo nên một cái nhìn khác về những vật thể ấy, trừu tượng hơn, một cái gì đó kỳ diệu giữa ánh sáng và bóng tối, thế giới giữa sáng và tối”.


Đối với Phú, sự vẽ là một cuộc hành trình giữa hiện tại và quá khứ, giữa hiện đại và truyền thống, giữa sự sống và cái chết. Với người xem tranh, đó là một cuộc hành trình vào trong một thế giới bí mật mà ta muốn khám phá. Dù anh vẽ chân dung, tĩnh vật hay một không gian, thế giới của Phú giữa ánh sáng và bóng tối là một thế giới thực nhưng đầy chất thơ, có một sức quyến rũ mạnh mẽ đối với trí tưởng tượng của người xem, khiến cho điều bình thường trở nên tuyệt diệu.


Ian Findlay – Brown

Asian Art News
Tran Viet Phu says that the “spririt rises out of the darkness.” The spirit that rises out of the texture of his heavily applied layering of oil paint is one that seems alive with the energy of life, but an energy that is not always readily accessible to the viewer.

 

“Since the year 2000, I wanted to make a painting that looked as if it had a layer of dust on the surface. It is challenging because I want to avoid first impressions of a subject,” he says. “I want to create another view of the subject, more abstract, something magical between the light and the dark, the world in between light and dark.”


For Tran Viet Phu painting is a voyage between the past and the present, between tradition and modernity, between life and death. For the viewer his art is a journey into secrets of the world waiting to be revealed. Whether he is making a portrait, a still life, or an interior, Phu’s world between the light and the dark is a lyrical, narrative one, a powerful visual poetry of mysteries that seduce the imagination, making the ordinary extraordinary.

 

Ian Findlay – Brown

Asian Art News, Volume 16, Number 6 November/December 2006

Afternoon | Trong Chiều

Afternoon | Trong Chiều

Tran Viet Phu, 2005, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 120 cm

April | Tháng Tư

April | Tháng Tư

Tran Viet Phu, 2005, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 107 x 90 cm

Artist's Studio No. 1 | Xưởng Họa 01

Artist's Studio No. 1 | Xưởng Họa 01

Tran Viet Phu, 2006, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 160 x 130 cm

Artist's Studio No. 2 | Xưởng Họa 02

Artist's Studio No. 2 | Xưởng Họa 02

Tran Viet Phu, 2006, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 136 x 100 cm

At Home On A Sunny Day | Ngày nắng

At Home On A Sunny Day | Ngày nắng

Tran Viet Phu, 2005, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 65,5 cm

Autumn Night in a Guesthouse | Tháng Tám – Phòng Trọ

Autumn Night in a Guesthouse | Tháng Tám – Phòng Trọ

Tran Viet Phu, 2005, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 120 cm

Balcony | Ban Công

Balcony | Ban Công

Tran Viet Phu, 2006, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 140 x 70 cm

Bare Foot | Chân Đất

Bare Foot | Chân Đất

Tran Viet Phu, 2006, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 158 x 88 cm

Corner of the Yard | Góc Vườn

Corner of the Yard | Góc Vườn

Tran Viet Phu, 2005, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 70 x 90 cm

Dried Lilies | Huệ Héo

Dried Lilies | Huệ Héo

Tran Viet Phu, 2006, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 80 x 90 cm

Falling Dew | Sương Xuống

Falling Dew | Sương Xuống

Tran Viet Phu, 2006, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 100 cm

Grapefruit Peach Pomegranate | Bưởi Đào và Lựu

Grapefruit Peach Pomegranate | Bưởi Đào và Lựu

Tran Viet Phu, 2005, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 75 x 50 cm

Guesthouse | Phòng Trọ

Guesthouse | Phòng Trọ

Tran Viet Phu, 2005, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 67 cm

Lilies and Peony | Huệ và Mẫu Đơn

Lilies and Peony | Huệ và Mẫu Đơn

Tran Viet Phu, 2005, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 75 x 75 cm

Ly in June | Ly trong Tháng 6

Ly in June | Ly trong Tháng 6

Tran Viet Phu, 2005, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 140 x 70 cm

My Niece - Mai No. 1 | Cháu Mai 01

My Niece - Mai No. 1 | Cháu Mai 01

Tran Viet Phu, 2005, Pastel on canvas, màu phấn trên toan, 80 x 50 cm

My Niece - Mai No. 2 | Cháu Mai 02

My Niece - Mai No. 2 | Cháu Mai 02

Tran Viet Phu, 2006, Pastel on paper, Màu phấn trên giấy, 59 x 43 cm

My niece | Cháu

My niece | Cháu

Tran Viet Phu, 2006, Pastel on paper, Màu phấn trên giấy, 59 x 43 cm

October | Tháng Mười

October | Tháng Mười

Tran Viet Phu, 2006, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 80 x 90 cm

Picking Vegetable | Nhặt Rau

Picking Vegetable | Nhặt Rau

Tran Viet Phu, 2006, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 90 cm

Playing Cards No. 1 | Đánh Bài 01

Playing Cards No. 1 | Đánh Bài 01

Tran Viet Phu, 2006, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 70 x 120 cm

Playing Cards No. 2 | Đánh Bài 02

Playing Cards No. 2 | Đánh Bài 02

Tran Viet Phu, 2006, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 50 x 90 cm

Playing Cards No. 3 | Đánh Bài 03

Playing Cards No. 3 | Đánh Bài 03

Tran Viet Phu, 2006, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 151 x 93 cm

Playing Cards | Đánh Bài

Playing Cards | Đánh Bài

Tran Viet Phu, 2006, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 108 x 150 cm

Red Peony | Mẫu Đơn Đỏ

Red Peony | Mẫu Đơn Đỏ

Tran Viet Phu, 2006, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 110 x 60 cm

Rising Sun | Mặt Trời Lên

Rising Sun | Mặt Trời Lên

Tran Viet Phu, 2006, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 50 x 120 cm

Setting Sun | Mặt Trời Xuống

Setting Sun | Mặt Trời Xuống

Tran Viet Phu, 2006, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 120 cm

Garden As Winter Appoaches | Vườn Sang Đông

Garden As Winter Appoaches | Vườn Sang Đông

Tran Viet Phu, 2005, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 120 cm

Summer Night | Đêm Hè

Summer Night | Đêm Hè

Tran Viet Phu, 2005, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 140 x 70 cm

My Niece | Cháu

My Niece | Cháu

Tran Viet Phu, 2006, Pastel on paper, màu phấn trên giấy, 59 x 43 cm

My Niece - Mai No. 1 | Cháu Mai 01

My Niece - Mai No. 1 | Cháu Mai 01

Tran Viet Phu, 2006, Pastel on paper, màu phấn trên giấy, 59 x 43 cm

Số 13 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm,

Hà Nội, Việt Nam

Giờ mở cửa

Thứ Hai - Thứ Sáu:     9h00 - 18h30 

Thứ Bảy - Chủ Nhật: 9h30 - 18h30 

+84 24 393 444 33

+84 91 33 44 226

hanoistudiogallery@mail.com

Copyright © 2020 Hanoi Studio Gallery