top of page

Duyên | Fate — Họa sĩ Nguyễn Thị Hoàng Minh & Lâm Tú Trân @ Hanoi Studio Gallery

Có gì đó reo vang trong giọng nói, và khuôn mặt bừng sáng của người nữ hoạ sỹ.


“Em đã vẽ được gương mặt của Phật.

Thực ra em đã khấn nếu Người cho em vẽ được khuôn mặt của Người..”


Cái cách của người nữ họa sĩ trẻ trải lòng sau vô số thất bại, trước thử thách không dễ dàng của chính mình đặt ra là vẽ được khuôn mặt trong hình dung riêng của mình- gương mặt của Đức Phật. Một gương mặt mà đã được đóng khung bởi các khái niệm và quy ước ngàn đời.


Qua hàng ngàn năm lịch sử, cảm hứng về các bậc thánh nhân luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều các thế hệ nghệ sĩ. Ta tự hỏi rằng, từ ngọn gió, tia sáng thiện lành nào, các tác giả nữ đã được chiếu rọi để vẽ chân dung Phật một lần nữa cho chính mình và thế hệ của mình?


Hanoi Studio Gallery xin trân trọng giới thiệu bộ sưu tập 18 tác phẩm với một chữ Duyên của hai tác giả, Nguyễn Thị Hoàng Minh (sn.1984) và Lâm Tú Trân (sn.1997).
There is something that echoes in the voice of the painter, and her lit up face.


“I have finally been able to draw the face of Buddha.

In fact, I have been praying that he would let me draw his face.."


The way a young female painter opens her heart after countless failures, facing her own difficult challenge to draw a face from her own imagination- the face of the Buddha. A face that has been framed by concepts of ancient aesthetic and convention.


Travel down the thousands years road of history, generations of artists have been receiving their inspiration from the scared ones. We wonder, from which auspicious breeze of wind, did the female artists receive their inspiration to recreate Buddha portraits again for themselves and for their generation?


Hanoi Studio Gallery is pleased to present Fate, a collection of 18 works by Nguyen Thi Hoang Minh (b.1984) and Lam Tu Tran (b.1997).

bottom of page