top of page

Hơi Thở Mùa Hạ | Summer Breeze

Hanoi Studio Gallery

 


xin trân trọng giới thiệu


HƠI THỞ MÙA HẠ

 


của nhiều tác giả.


Liêu Nguyễn Hướng Dương

Nguyễn Thế Hùng

Mai Xuân Oanh

Đoàn Văn Tới

Nguyễn Quốc Trung

Vũ Đình TuấnHơi thở mùa hạ len lỏi trong những cánh hoa, thong dong trên trên những đám mây, lạc lối trên những con đường nhỏ của miền cao nguyên. Hơi thở mùa hạ dẫn dắt ta về bến bình yên trong mây, bên những miền đất nơi không còn ranh giới của đất, nước và bầu trời.
Hanoi Studio Gallery

 


is pleased to present

 

SUMMER BREEZE

 


with 6 distinguished artists:


Lieu Nguyen Huong Duong

Nguyen The Hung

Mai Xuan Oanh

Doan Van Toi

Nguyen Quoc Trung

Vu Dinh Tuan

 


The breeze of summer swings its way around petals and bushes, plays hide and seek in the clouds, and travels through small roads across the highland. Summer breaths bring us peaceful memories, sit down together with us where the land, the sea, and the sky mingle.

bottom of page