top of page

Mùa Ở Lại | Seasons Linger — Họa sĩ Vũ Đình Tuấn

Có bốn mùa đi qua, còn một mùa ở lại…

 

Một chút ngẩn ngơ, một chút lãng đãng đầy hoài niệm của thiên nhiên, dùng dằng trong tâm tưởng chúng ta. Mùa trong lớp lớp biến ảo của không gian siêu thực. Triết lý đời người bất ngờ nở bung nơi những bông hoa cỏ đồng nhà... từ đuôi tóc trẻ thơ được bện chặt lại... từ những nhằng nhịt mắt lưới bủa vây. Mùa ở lại với cặp mắt đầy minh triết như đang nhìn vào ta, truyền năng lượng được kết nối từ mẹ thiên nhiên tới ta. Chúng ta đã không bàn về ma thuật trên lụa của Vũ Đình Tuấn, chúng ta cũng đã ngừng hỏi tại sao và như thế nào khi anh sáng tác... chúng ta chỉ còn ngóng Mùa Ở Lại.
Seasons come and go.

 

They linger in our minds, hidden in the shape of a prolonged déjà vu of nature. Under layers of surrealistic dimensions, seasons rest. Within them, we find the philosophy of our lives, bloom out of a homefield wild flower, hang on a long-forgotten childhood hair braid. 


Seasons linger. And they look at us with eyes of truth. Give us the natural energy that unconsciously we seek, but never realize our desires. 


We have stopped talking about the “magic” of Vu Dinh Tuan. We also have stopped discussing about “How” and “Why” when he creates. We only wait, and patiently wait for Seasons to Linger.

bottom of page