top of page

Miền Lạc Du | Land of Lost Wanderers — Họa sĩ Nguyễn Thế Hùng

Miền Lạc Du: tên Triển lãm cho bộ tranh mới của Nguyễn Thế Hùng.


Đích thị là lạc du, là hành trình miên man, dẫn dắt ta lạc lối, du ngoạn trong khu vườn - một thiên nhiên mênh mang và ảo diệu của người nghệ sỹ.


Năm 2018 đánh dấu sự tìm tòi đầy ngẫu hứng của Nguyễn Thế Hùng trong bộ tranh mới với chất liệu tổng hợp của vàng, bạc, sơn son, giấy dó, màu nước…trên toan. Hùng đã khai thác tối đa chất cảm, hiệu ứng và thế mạnh của những chất liệu này. Những lớp hình liên tiếp ẩn hiện trong cái xôm xốp, tinh tế, mềm mại mà chỉ giấy dó mới có thể mang lại. Sơn son vốn được dùng trong sơn mài mang lại vẻ óng ả, sâu hút trong khi ánh kim loại của vàng, nhũ bạc tạo nên những lấp láy quý giá.


Không còn sự khúc triết đầy lý trí của bố cục, của các sắp đặt trên tranh như trong bộ tác phẩm Vùng Nhiều Mây, mà chỉ thoáng ẩn hiện đâu đó những chi tiết nhỏ: một bàn tay, một cặp mắt, một bờ môi  trong một hoà sắc nhẹ bỗng... Đâu đó thấp thoáng sợi chỉ vàng ngẫu hứng như những kết nối bất ngờ các không gian và vật thể. Nó như những sợi tâm linh vô hình, đẩy đưa, dẫn dắt tiềm thức ta, để thấy sự hiện hữu của chúng ta trong không gian lơi lỏng, buông chùng của khu vườn thiên nhiên của người nghệ sỹ. Ta như được du ngoạn trong tâm tưởng của chính mình khi thưởng lãm khu vườn sáng tạo của Miền Lạc Du


Dương Thu Hằng _ Hanoi Studio GalleryLand of Lost Wanderers, is the name of Nguyen The Hung's new collection.

 

It gathers everyone together, brings us on a long journey just to get lost. And when we stop, we find ourselves dreaming in the artist’s garden, surrounded by a vast, boundless space.

 

The year of 2018 marks a syncopation note in Nguyen The Hung’s artistic vision as he went out of his comfort zone to play around with a materials such as gold, silver, Son paint, water color or Do paper (both Do paper and Son paint are unique traditional Vietnamese material). Hung has been pushing, striving out to fully exploit the gentleness, the feelings and the strength that lurk within his materials. Layers of shapes hiding underneath layers of shapes, that cannot be done on anything else rather than Do paper. Son paint is normally used for lacquer paintings, adds a rich tone of prosperousness, while conceals away untold secrets. Silver and gold together perplex and shine on Hung’s painting. The luxury that they bring is humble yet extravagant.

 

In Hung’s new collection, the doctrines and philosophies that Hung used to position his layouts in his previous collection Realm of the Clouds, are left behind. Small details like pairs of hands, longing eyes, vivid lips, play hide and seek in Hung’s works, leave people wonder whether it is true or not what they see. During the journey in his world, out of all odd, a gold string appears in front of your eyes, connect spaces and objects together. For a moment, we are not lost anymore, the time and the atmosphere around us loosen up, in the artist garden – Land of Lost Wanderers.


Duong Thu Hang _ Hanoi Studio Gallery

bottom of page