top of page

Thế Giới Của Trần Việt Phú | The World of Tran Viet Phu

Thế Giới Của Trần Việt Phú


 

Với Phú, vẽ tranh đồng nghĩa với sự sống và cần thiết - như khí trời để thở... Trong thế giới của Phú: vẽ tranh 1 không mang những ý nghĩa giản đơn của sự về. Tôi vẫn nhớ lần trò chuyện cùng Phú trong triển lãm cá nhân đầu tiên của anh tại Hanoi Studio vào mùa đông năm 1999, Phú tâm sự: “Khi về, tôi có cảm giác mình đang đối thoại với các vật thể, và chia sẻ cảm xúc với chúng.”


Xem tranh của Phú chúng ta có cơ hội được đắm chìm trong sự bình yên, tĩnh lặng của một cuộc đối thoại không lời giữa những bức tranh và chính mình. Khi bước vào thế giới của Phú, chúng ta trải qua và cảm nhận phần nào trạng thái tinh thần đặc biệt của anh. Thưởng thức tranh của Phú, chúng ta chợt nhận thấy sự giao hòa giữa mình và thế giới xung quanh. Và khi ta ngồi lại chiêm nghiệm cảm xúc riêng, cũng như Phú, ta sẽ trở nên khác biệt hơn, dễ thấu hiểu và biết chia sẻ.


Dương Thu Hằng _ Hanoi Studio Gallery
The World of Tran Viet Phu


In Phu's world, painting is synonymous to breathing, eating and drinking. To Phu, painting does not carry its commonly known meaning. I still recall the conversation I had with Phu at his first sole exhibition at Hanoi Studio in December 1999. He said, "When I paint, I am actually communicating with the objects and sharing their feelings. The dialogues we have are very intimate and special and I would like to share them with the viewers."


Phu's paintings are ordinary in nature. They are images we often experience in our everyday lives but tend to neglect and fail to observe. However, by viewing Phu's paintings, one can feel movements of the subjects and the feelings that he wishes to share with us. Viewing Phu's work, we can have a chance of being in total tranquility and serenity and be able to interpret the dialogue between the paintings and ourselves.

 

As we enter the world of Phu, we could experience his precise and heightened state of mind. We could hear the voices of life that are often ignored but now perceived beautiful visual language.

 

As we sit back and discover our inner peace and feelings in privacy, we can then share our special feelings with those around us.


Duong Thu Hang _ Hanoi Studio Gallery

bottom of page