top of page

Trong Vườn | In the Garden — Họa sĩ Nguyễn Thế Hùng

Trong Vườn


Ẩn đằng sau mỗi vòm lá của chấm, vạch, khối và mảng phẳng là một không gian và thiên nhiên của hoạ sĩ Nguyễn Thế Hùng.


Một thiên nhiên mộng mơ mà lãng đãng. Sự ảo diệu của chấm được đẩy lên mức cao nhất. Khi các hạt chấm nhỏ không mang một màu câm để tạo một ấn tượng lặp đi, lặp lại của các nguyên tử, làm bối rối thị giác. Giờ đây bản thân chúng được phát sáng, và hấp thụ sáng bằng độ chuyển màu và ánh kim loại của bạc ở lớp nền của bề mặt tác phẩm. Sự chuyển màu và những khoảng rỗng nhiều hơn trong bộ tác phẩm bỗng tạo ra một không gian đậm, nhạt uyển chuyển.


Những mảng miếng tam, tứ giác đầy cứng cáp, nghiêm ngặt lý trí của các lát cắt bỗng ngẫu hứng, chạm vào nhau và mở ra một không gian khác cho thị giác và  ý niệm ta. Một không gian trừu tượng hơn của những tưởng tượng.


Với bộ tác phẩm này dường như hoạ sĩ kiềm chế chi tiết, các tập hợp hình so với các bộ tranh trước. Chi tiết ít đi, đâu đó như có, như không, và để lại một khoảng thở cho khu vườn của anh.


Và vẫn thấy những cặp mắt chấm - như cặp mắt lá, cặp mắt của người hoạ sĩ, hình dáng của chúng ta đâu đó đằng sau những vòm lá, trong khu vườn kia.


Khu vườn của ký ức bảng lảng.

Khu vườn của sự giao hoà, ở đó ta nương vào thiên nhiên.

Khu vườn của sự tĩnh lặng và có sự giác ngộ về một đời sống, một đời người.


Các bộ tác phẩm gần đây của hoạ sĩ Nguyễn Thế Hùng được giới thiệu gần đây:

Vùng Nhiều MâyHanoi Studio Gallery giới thiệu đầu năm 2017

Miền Lạc Du Hanoi Studio Gallery giới thiệu cuối năm 2018

Vùng Đất Khác – Salomon Arts Gallery giới thiệu tại NYC đầu năm 2019.
In the Garden


Hidden behind each foliage of dots, lines, blocks is the nature of Nguyen The Hung.


A dreamy nature.


The magic of dots is pushed above and beyond. Hung's tiny dots no longer carry a "muted color" to give a repetitive impression of atoms, confusing the eyes. Now they glow and absorb light by the gradation and metallic luster of silver in the background of the artwork surface. The gradation and blank spaces in his collection create a space where dark and light colors coexist naturally.


The sturdy and rational triangular and quadrilateral pieces of slices whimsically touch each other, opening up another dimension for our vision and perception. A more abstract space for imagination.

In this collection, the artist seems to restrain from details and sets of figures compared to his previous collections, which leaves some air for his garden.


And still dotted eyes - like leafy eyes, the artist’s eyes, and our figures are somewhere behind the canopy, in that garden.


The garden of dusky memories.

The garden of harmony where we lean on nature.

The garden of tranquility and enlightenment about a human’s life.


Below are the recent collections of artist Nguyen The Hung for the past 3 years:

Realm of the Clouds – presented by Hanoi Studio Gallery in early 2017;

Land of Lost Wanderers – presented by Hanoi Studio Gallery in late 2018.

And Another Land – presented by Salomon Arts Gallery in NYC early 2019.

bottom of page