top of page
Dao Le Huong

… Passing…

Mỗi họa sĩ đều có câu chuyện của mình như là cách chạm vào đời sống.
… Passing… đi qua… trở về...
… Những con đường…
… Đường của muối… nắng… gió… mưa… đêm… ga tầu… cầu vượt... cao tốc... phố nhỏ ở một nơi xa... hành lang... cầu thang... những con đường vừa mới lạ, vừa quen thuộc hay nhiều yêu thương, vui buồn và nhàm chán như là sự ám ảnh...
Tôi vẽ một số cảm giác chạm vào tôi… trôi qua tôi...

______

… Passing…

Every artist has their own story as a way of getting in touch with life.
… Passing… returning…
… Roads…
… Roads of salt... sunshine... wind… rain... night... train stations... overpass... highway… small streets far away... corridors… stairs... roads that are strange yet familiar, as loving, joyful yet sad, and boring like an obsession...
I paint the feelings, those touching me… passing through me…

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page