top of page
Nguyen Nghia Phuong

Nghệ thuật của mỗi cá nhân có thể sinh ra từ sâu thẳm bên trong nội giới, nhưng nó cũng thường nảy sinh từ cuộc sống thường ngày, từ những điều diễn ra bên ngoài chúng ta. Cảm xúc, suy nghĩ, nhận thức nhiều khi được xuất phát từ xung quanh, từ các vấn đề nằm ngoài cá nhân người làm nghệ thuật.
Việc phản chiếu các vấn đề xã hội đã tồn tại trong lòng nghệ thuật đồ họa từ điểm khởi nguyên của nó, đi qua các dòng tranh dân gian cho tới tận hôm nay và gặp gỡ hết sức tự nhiên với một trong các phương thức thực hành nghệ thuật đương đại. Sự lựa chọn cách tiếp cận như vậy chỉ là một phép kế thừa, tiếp biến cá nhân dựa trên một trong những đặc tính của nghệ thuật đồ họa- tính tự sự cồng đồng có trong các nền đồ họa dân gian xưa.
Phương pháp in khắc gỗ phá bản khá phức tạp nhưng lại mang đủ khả năng chuyển tải các hình thể phức tạp như chính chủ đề đặt ra. Chủ đề đời sống xã hội đương đại, thông qua hệ thống hình tượng vay mượn từ truyền thống dân gian kết hợp với những ký hiệu thời đại, luôn khiến ta phải nhìn lại về bản thân, về mối quan hệ cũ - mới, cá nhân - cộng đồng, về sự thay đổi ứng xử trong xã hội hiện tại. Đó cũng là cách để hướng đến cái tốt đẹp và trách nhiệm hơn với thế giới xung quanh.

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page