Họa sĩ Vũ Đình Tuấn - Tự do sáng tạo và khác biệt

Tôi biết Vũ Đình Tuấn chưa lâu, cách đây chừng dăm bảy năm gì đó. Đầu tiên là từ những bức minh họa trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Cái tên Vũ Đình Tuấn "găm" vào đội ngũ biên tập ở "Nhà số 4" từ những bức minh họa đầu tiên. Sắc nét, khác biệt, ấn tượng, sáng tạo và đặc biệt cẩn trọng. Có thể nói, minh họa một cách cẩn trọng, chu đáo hết mức như Vũ Đình Tuấn không phải