Luong Van Viet

Với bộ tác phẩm CỬA trong triển lãm lần này, tôi mang đến sự đơn giản, khúc triết trong nối tạo hình và những ô cửa mang nhiều ý nghĩa.
Với ý tưởng nhìn ra bên ngoài để phát triển được thể hiện ở tác phẩm CỬA 1 và CỬA 2. Như tác phẩm CỬA 3 đi qua để tới tương lai. Những ô cửa cho ta có cảm giác cần phải nhìn qua hay đi qua để rồi cảm nhận được chính mình trong từng tác phẩm.

Forest Fruit Ice Cream