top of page
Nguyễn Ngọc Lâm

Bối cảnh ra đời loạt tác phẩm mới của tôi là những cảm nhận và suy nghĩ về một thế giới đang biến đổi xung quanh mình. Chủ đề chính về sự biến hóa của cuộc sống trong một thế giới phát triển mạnh mẽ, không ngừng biến động, với tốc độ phi thường. Khi thiên nhiên và tri thức của con người cùng chung sống và tồn tại trong một ngôi nhà chung - Trái Đất.
Những đối tượng được tôi sử dụng xây dựng tác phẩm là những thực thể rất gần gũi với chúng ta như: Cây cối, động vật, côn trùng... Bằng những ngôn ngữ tạo hình điêu khắc không giới hạn, chúng được khái quát hóa, hình tượng hóa và cô đọng lại trong mỗi tác phẩm. Các thực thể được gọt tỉa, đục đẽo, mài, khắc… Được kết nối với mạng lưới liên kết bao trùm xung quanh, tạo thành những nhịp điệu và cấu trúc mới. Dưới thủ pháp kết hợp chất liệu giữa gỗ và các thanh kim loại, toàn bộ cấu trúc các tác phẩm, tự thân chúng hình thành những ngôn ngữ mới, tiếng nói mới. Tiếng nói của sự tái cấu trúc mới, tiếng nói của những hình thể mới. Tất cả cùng biểu hiện một tầng tiến hóa mới trong thời đại tri thức và công nghệ của chúng ta.

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page