top of page
Thái Nhật Minh

Hình tượng con chim và đôi cánh cho ta ước mơ và cho ta suy tưởng nhiều hơn về không gian
Không chỉ là bay bổng mà còn trĩu nặng, đặc quánh và tĩnh lặng.. gợi cả những ký ức xa xôi và mở ra lối vào, dẫn đến miền không gian hư ảo và thần bí.

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page