top of page
Vũ Bình Minh

Bộ tác phẩm “Mưa nhiệt đới” lấy cảm hứng từ tình yêu của tôi đối với vẻ đẹp của thiên nhiên, đặc biệt là những áng mây trên bầu trời rộng lớn. Mỗi tác phẩm là những cảm xúc về sự đa dạng hình thái, sự biến đổi vận động tràn đầy năng lượng trong thiên nhiên. Hay những xoay chuyển của thời gian, không gian - sự vận động vạn biến của cuộc sống.

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page