top of page
Nguyen Xuan Luc

Tôi là họa sỹ tự do, sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi yêu thích chất liệu Sơn mài Việt Nam, và thực hành kỹ thuật này trong hầu hết quá trình sang tác của mình.
Đôi khi tôi có học sử dụng các chất liệu và kỹ thuật khác, như một cách để thay đổi cách tư duy và hoàn thiện thêm các kỹ năng sáng tác.

———

I'm a freelance artist, living and working in Hanoi, Vietnam. I love Vietnamese natural lacquer ("Sơn mài"), and practice this technique in most of the process of cooperation.
Sometimes I have learned to use other materials and techniques, as a way for change my thinking.

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page