top of page
Vu Bach Lien

Tôi luôn tò mò về sự bí ẩn và những hiệu ứng lạ thường của việc tồn tại và tiến hóa.
Trong thân phận Con người- mỗi hành trình nhận thức để tìm tòi và sáng tạo nghệ thuật giúp tôi trả lời cho những câu hỏi vì sao - của chính tôi.


Forest Fruit Ice Cream
bottom of page