Nghệ sĩ kể chuyện gốm

Triển lãm “Chúng tôi kể chuyện gốm” đang diễn ra tại Hanoi Studio Gallery, 13 Tràng Tiền, Hà Nội. Triển lãm do 16 tác giả điêu khắc, họa sỹ của Việt Nam và quốc tế chuẩn bị trong năm qua.

Triển lãm “Chúng tôi kể chuyện gốm” đang diễn ra tại Hanoi Studio Gallery, 13 Tràng Tiền, Hà Nội. Đây là câu chuyện cuối năm 2020 và mở đầu cho năm 2021 của Hanoi Studio Gallery. Bộ sưu tập được 16 tác giả điêu khắc và họa sỹ của mỹ thuật Việt Nam và quốc tế chuẩn bị trong năm qua. Những nhấn nhá, chạm vuốt tinh tế lên hình, khối, những chất liệu nằm lòng của đồng, sắt được các nhà điêu khắc kết hợp với gốm.

Bộ sưu tập mang tựa đề "Thì Thầm" của nghệ sĩ Đỗ Hiệp.
Bộ sưu tập mang tựa đề "Thì Thầm" của nghệ sĩ Đỗ Hiệp.